Uitspraak - de klank u - uu

1. u - uu : luister en hoor het verschil

This text will be replaced by the flash music player.
brug  bruug 
druk  druuk 
dus  duus 
juf  juuf 
mug  muug 
rug  ruug 
spul  spuul 
stuk  stuuk 
vlug  vluug 
zucht  zuucht 
terug  teruug 
vrucht  vruucht 
pluk  pluuk 
lust  luust 
lucht  luucht 
geluk  geluuk 
durf  duurf 
buk  buuk 
  Deze woorden bestaan niet. 
bur  buur 
dur  duur 
mur  muur 
stur  stuur 
ur  uur 
vur  vuur 
zur  zuur 
pur  puur 
Deze woorden bestaan niet.   

2. welke klank hoor je? u of uu

This text will be replaced by the flash music player.

Luister goed. De klank hoor je telkens driemaal. Schrijf u of uu.

3. Extra oefeningen

Klik hieronder: