Uitspraak - de klank ie - ee

1. ie - ee : luister en hoor het verschil

This text will be replaced by the flash music player.
pier  peer 
lied  leed 
mier  meer 
wieg  weeg 
viel  veel 
tien  teen 
zier  zeer 
Lien  Leen 
bier  beer 
biet  beet 

2. welke klank hoor je? ie of ee

This text will be replaced by the flash music player.

Luister goed. De klank hoor je telkens driemaal. Schrijf ie of ee.

3. Extra oefeningen

Klik hieronder: