de klank e - ee

1. e - ee : luister en hoor het verschil

This text will be replaced by the flash music player.
en  een 
ent  eend 
ver  veer 
mes  mees 
Gert  Geert 
mest  meest 
led  leed 
les  lees 
per  peer 
weg  weeg 
best  beest 

2. Welke klank hoor je? e of ee

This text will be replaced by the flash music player.

Luister goed. De klank hoor je telkens driemaal. Schrijf e of ee.

3. Spreek nu zelf

Maak de oefeningen luidop. Luister goed en probeer de klanken zo goed mogelijk na te doen.

Let ook op je woordaccent en je tempo.

This text will be replaced by the flash music player.
de stem  heen en weer  de weg  het verkeer 
zeggen  wenen  het gerecht  het geweer 
zweven  het gevecht  leven  de mestkever 
  • - Met het verkeer van tegenwoordig zijn de vele wegen nooit meer leeg.
  • - Wij vechten tegen het geweld in de wereld.
  • - Het leger geeft geen eten meer aan mensen met negen tenen.
  • - De verlegen kerels zwegen over de verdwenen stenen.
  • - Neem de tweede weg rechts, steek daarna de straat over en vraag het daar nog eens.
  • - Vertel me nog eens over de eerste keer dat je een steen door een venster smeet.
  • - Ken je geen spel waarbij je met een bal moet werpen?
  • - Als je pingpong speelt, gaat het balletje over en weer.
  • - Beren leven in afgelegen streken met veel meren en beken.
  • - Wat voor weer geven ze voor volgende week?

4. Extra oefeningen

Klik hieronder: